REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.piekne-rzeczy.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Serwis prowadzony jest przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, NIP 937-266-77-97.
 3. Adres Serwisu i dane kontaktowe:
  • adres internetowy: www.piekne-rzeczy.pl,
  • adres e-mail: [email protected],
  • telefon: 667 710 125,
  • adres korespondencyjny: WhitePress sp. z o.o. ul. Legionów 26/28 Bielsko-Biała.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu przestrzegać jego postanowień.
 5. Do przeglądania treści zawartych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja.
 6. Publikowanie komentarzy, wpisów lub opinii przez Użytkowników wymaga od nich posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis www.piękne-rzeczy.pl jest blogiem o charakterze publicystyczno-informacyjnym. Funkcjonuje na zasadzie serwisu tematycznego, służącego poszerzaniu wiedzy i świadomości Użytkowników w zakresie związanym z zagadnieniem artykułów dziecięcych, oraz dostarczającym informacji rodzicom oraz wszystkim innym zainteresowanym szeroko rozumianą tematyką dziecięcą i związaną z rodzicielstwem.
 2. Dla realizacji powyższych celów oraz na zasadach określonych w Regulaminie Administrator Serwisu świadczy Użytkownikom następujące usługi informacyjne:
  • udostępnianie informacji oraz artykułów poświęconych lub pośrednio związanych z zagadnieniami produktów dla dzieci,
  • udostępnianie aktualności oraz informacji prasowych z zakresu mody dziecięcej,
  • udostępnianie przepisów kulinarnych dla dzieci,
  • przekazywanie relacji z wydarzeń i eventów poświęconych tematyce dziecięcej,
  • udostępnianie wywiadów z osobami zajmującymi się tworzeniem rzeczy dla dzieci lub działającymi w zakresie związanym z tematyką dziecięcą,
  • udostępnianie informacji oraz artykułów opisujących miejsca stworzone z myślą o dzieciach lub wypoczynku rodzinnym,
  • udostępnianie Informacji o przedsięwzięciach, akcjach i innych aktywnościach, które sprzyjają rozwojowi dziecka, promują dobre postawy wobec dzieci,
  • udostępnianie artykułów przedstawiających pomysły na kreatywne, rozwijające zabawy dla dzieci.
 3. Informacje i artykuły dostępne w ramach Serwisu służą jedynie do celów informacyjnych lub poglądowych.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Przeglądanie treści Serwisu przez Użytkownika nie wymaga rejestracji.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa i niniejszego regulaminu.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez Użytkowników, a w tym również za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.
 4. Serwis zwraca szczególną uwagę, aby artykuły, relacje oraz informacje zamieszczane na Serwisie były zgodne z rzeczywistością. Należy pamiętać, że treści te służą jedynie celom edukacyjnym, poglądowym oraz ewentualnie promocyjnym.
 5. 5. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  • podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów,
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu treści obraźliwych, wulgarnych lub nawołujących do przemocy.
 6. Jakiekolwiek treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika są wyrazem jego prywatnych poglądów lub opinii, które powinny być jednak formułowane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy Użytkownika.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania, w tym usunięcia opinii , komentarzy oraz innych treści zamieszczanych przez Użytkowników, jeśli naruszają Regulamin.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie ponadto prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem na Serwisie narusza Regulamin.
 9. Użytkownik w zakresie dodawanych materiałów oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz własności intelektualnej do publikowanych materiałów, w szczególności zdjęć i przepisów.

WYMOGI TECHNICZNE

 1. 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, stacja/urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe,
  • procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1024 MB,
  • system operacyjny co najmniej Windows XP (SP3),
  • włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów JavaScript.
 2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu o szerokości min. 1100 px.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, a w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność oraz decyzje podjęte na ich podstawie przez pozostałych Użytkowników.
 2. Administrator Serwisu zastrzega, iż nie rekomenduje materiałów i treści umieszczonych w Serwisie jako podstawy jakichkolwiek działań Użytkowników, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe efekty stosowania się przez Użytkowników do danych treści i materiałów. Użytkownicy Serwisu korzystają z treści i zawartości Serwisu na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. Jednocześnie Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji udostępnianych w serwisie.
 4. Wszelkie treści przygotowywane przez Administratora i zamieszczane na Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji konta i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest WhitePress sp. z o.o. z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, NIP 937-266-77-97.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  • zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników,
  • przekazania danych swoim podwykonawcom.
 4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.
 5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Serwisie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 7. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Użytkownikiem.
 8. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 9. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
 10. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie usług.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy świadczenia usług następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zamówienia.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Administratora oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.

REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu [email protected] lub drogą listu poleconego na adres WhitePress sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Użytkownik zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją. W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie Serwisu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto.